Wykład IX. Modelowanie obiektów i scen 3D (kurs GRAF)