Wykład VI. Algorytmy grafiki rastrowej (kurs GRAF)