Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
  1. Wymienić podstawowe różnice między programami grafiki rastrowej i programami grafiki wektorowej.
  2. Korzystając z programu Paint (lub innego dostępnego programu) narysować obiekty pokazane na rysunku VIII.3.
  3. W jaki sposób można rozwiązać problem określania kolejności wyświetlania obiektów, tak jak to pokazano na rysunku VIII.9.
  4. Wyjaśnić na czym polega koncepcja przyciągania do linii siatki lub prowadnic.