Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
  1. Korzystając z algorytmu Bresenhama naszkicować na kratkowanym papierze odcinek o współrzędnych wierzchołków (2,3), (6,7) oraz odcinek o współrzędnych wierzchołków (2,3), (4,8).
  2. Znaleźć czwarty piksel dla okręgu o środku w początku układu współrzędnych i promieniu r = 8.
  3. Wyjaśnić skąd bierze się problem aliasingu i czy można jego efekty całkowicie wyeliminować.
  4. Naszkicować na papierze dowolny kontur zamknięty niewypukły i wskazać jakiś punkt należący do wnętrza konturu. Proszę zastanowić się w jakiej kolejności może odbywać się wypełniane wnętrza konturu przy wykorzystaniu metody z punktem początkowym.