Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
  1. Proszę wyjaśnić od czego zależy obserwowana barwa obiektu.
  2. Proszę omówić model percepcji barwy.
  3. Co to są barwy monochromatyczne?
  4. Czy za pomocą trzech barw podstawowych R, G i B można uzyskać dowolna barwę widzialną?