A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ź 
A
algorytm
    odcinek
        Bresenhama 1 (VI/1)
        DDA 1 (VI/1)
    okrąg
        z punktem środkowym 1 (VI/3)
    wypełnianie
        przeglądanie wierszami 1 (VI/5)
        z punktem początkowym 1 (VI/5)
aliasing 1 (VI/2)
animacja 1 (XIII/1)
    tworzona komputerowo 1 (XIII/1)
    wspomagana komputerem 1 (XIII/1)
antyaliasing 1 (VI/2)
B
barwa
    biała 1 (V/1)
    jasność 1 (V/1)
    kolor 1 (IV/1)
    metoda subtraktywna 1 (IV/2)
    mieszanie addytywne 1 (IV/2)
    model 1 (V/1)
        CIE XYZ 1 (V/1)
        CMY 1 (V/1)
        CMYK 1 (V/1)
        HLS 1 (V/1)
        HSV 1 (V/1)
        RGB 1 (V/1), 2 (V/1)
        Yxy 1 (V/1)
    model percepcji 1 (IV/2)
    monochromatyczna 1 (IV/2)
    nasycenie 1 (V/1)
    odcień 1 (IV/1), 2 (V/1)
    percepcja 1 (IV/2)
    pojęcie 1 (IV/1)
biblioteka graficzna 1 (XVI/1)
    Direct3D 1 (XVI/1)
    OpenGL 1 (XVI/1)
biel
    6500 1 (V/1)
    C 1 (V/1)
    równoenergetyczna 1 (V/1)
bitmapa 1 (II/1)
bryła atrybuty 1 (IX/1)
bryła widzenia 1 (X/1)
C
cieniowanie 1 (XI/1)
    Gouraud 1 (XI/1)
    płaskie 1 (XI/1)
częstotliwość odświeżania 1 (III/2)
czopki 1 (IV/2)
D
deformowanie 1 (XIII/2)
E
eliminowanie powierzchni niewidocznych 1 (X/2)
    algorytm malarski 1 (X/2)
    algorytm z-bufora 1 (X/2)
F
filtr 1 (XIV/4)
    dolnoprzepustowy 1 (XIV/4)
    górnoprzepustowy 1 (XIV/4)
    wykrywający krawędzie 1 (XIV/4)
formaty plików 1 (XV/2)
    GIF 1 (XV/2)
    JPG 1 (XV/2)
    PNG 1 (XV/2)
    TIFF 1 (XV/2)
G
gama barw 1 (V/1)
grafika
    rastrowa 1 (VIII/1)
    wektorowa 1 (VII/1), 2 (VIII/2)
H
histogram obrazu 1 (XIV/5)
I
interpolacja 1 (II/2)
K
kamera 1 (IX/2)
kompresja obrazów 1 (XV/1)
    bezstratna 1 (XV/1)
        metoda Huffmana 1 (XV/1)
        metoda LZW 1 (XV/1)
        metoda RLE 1 (XV/1)
    stratna 1 (XV/1)
        metoda JPEG 1 (XV/1)
krzywe Béziera 1 (VII/5)
kwantyzacja 1 (XV/1)
M
macierz wypadkowa 1 (VII/3)
mapa bitowa 1 (II/1)
mapa pikseli 1 (II/1)
maski 1 (XIV/4)
metameryzm 1 (IV/2)
metamorfoza 1 (XIII/2)
metoda śledzenia promieni 1 (XII/1)
    promienie cieni 1 (XII/1)
    przyspieszanie obliczeń 1 (XII/2)
Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa 1 (V/1)
modelowanie obiektów 1 (IX/1)
    hierarchia 1 (IX/1)
    metoda CSG 1 (IX/1)
    metoda przesuwania 1 (IX/1)
    metoda szkieletowa 1 (IX/1)
    metoda wokselowa 1 (IX/1)
    metody Brep 1 (IX/1)
    reprezentacja wielokątowa 1 (IX/1)
modelowanie sceny 1 (IX/2)
modyfikacja obiektów 1 (IX/1)
monitor
    CRT 1 (III/2)
    LCD 1 (III/3)
    TFT LCD 1 (III/3)
morfing 1 (XIII/2)
N
narzędzia w programach grafiki 2D 1 (VIII/1)
    gumka 1 (VIII/1)
    linijki 1 (VIII/2)
    ołówek 1 (VIII/1)
    pędzel 1 (VIII/1)
    pipeta 1 (VIII/1)
    przybornik 1 (VIII/1)
    przyciąganie 1 (VIII/2)
    rozpylacz 1 (VIII/1)
    rysowanie figur 1 (VIII/1)
    rysowanie krzywych 1 (VIII/1)
    rysowanie odcinków 1 (VIII/1)
    siatka 1 (VIII/2)
    zaznaczanie 1 (VIII/1)
O
obcinanie 1 (VII/4)
    odcinków 1 (VII/4)
    wielokątów 1 (VII/4)
obiekty w programach graficznych
    grupowanie 1 (VIII/2), 2 (VIII/2)
    hierarchia 1 (VIII/2)
    interakcja 1 (VIII/2)
    kolejność rysowania 1 (VIII/2)
    warstwy 1 (VIII/2)
    widoczność 1 (VIII/2)
    znaczniki 1 (VIII/2)
obracanie obrazu 1 (XIV/2)
obraz
    dekompresja 1 (XV/1)
    konwersja 1 (II/1)
    migotanie 1 (III/2)
    próbkowanie 1 (II/1)
    reprezentacja cyfrowa 1 (II/1)
    wyświetlanie 1 (III/1)
obserwator 1 (IX/2)
odwzorowanie tekstury
    odwrotne 1 (XI/2)
    wprost 1 (XI/2)
oko obserwatora 1 (IX/2)
P
pamięć obrazu 1 (III/2)
Phong
    metoda cieniowania 1 (XI/1)
    równanie 1 (XI/1)
piksel 1 (II/1), 2 (III/3)
powrót pionowy 1 (III/2)
powrót poziomy 1 (III/2)
pręciki 1 (IV/2)
program
    Corel PHOTO-PAINT 1 (VIII/1)
    CorelDraw 1 (VIII/2)
    Paint 1 (VIII/1)
    Word 1 (VIII/2)
        autokształty 1 (VIII/2)
prowadnice 1 (VIII/2)
przechowywanie obrazów 1 (XV/1)
przekształcenia afiniczne 1 (VII/3)
przekształcenia geometryczne 1 (VII/2), 2 (IX/1)
przekształcenia geometryczne obiektu
    obroty 1 (VII/2)
    pochylenie 1 (VII/2)
    przesunięcie 1 (VII/2)
    skalowanie 1 (VII/2)
    składanie 1 (IX/1)
przestrzeń
    L*a*b* 1 (V/2)
    L*u*v* 1 (V/2)
    percepcyjnie równomierna 1 (V/2)
    sceny 1 (IX/2)
    Yxy 1 (V/2)
przetwarzanie obrazu 1 (XIV/1)
    kadrowanie 1 (XIV/2)
    mapa pikselowa 1 (XIV/2)
    metody
        geometryczne 1 (XIV/1)
        punktowe 1 (XIV/1)
            negatyw obrazu 1 (XIV/3)
            progowanie 1 (XIV/3)
            pseudokolorowanie 1 (XIV/3)
        z wykorzystaniem filtrów 1 (XIV/1)
punkty sterujące 1 (VII/5)
R
ramka 1 (III/2)
    kluczowa 1 (XIII/1)
    pośrednia 1 (XIII/1)
reprezentacja pikseli
    powierzchniowa 1 (II/1)
    punktowa 1 (II/1)
rotacja 1 (VII/2)
rozdzielczość
    liniowa urządzenia 1 (II/1)
    pikselowa 1 (II/1)
rozdzielczość obrazu
    zmiana 1 (II/2)
rzutowanie 1 (X/3)
    perspektywiczne 1 (X/3)
    równoległe 1 (X/3)
        ortogonalne 1 (X/3)
S
skala szarości 1 (V/1)
system pełnokolorowy 1 (V/1)
systemy porządkujące barwy
    Munsella 1 (V/3)
    Pantone Color Formula Guide 1 (V/3)
    PostScript Process Color Guide 1 (V/3)
systemy zarządzania kolorem 1 (V/4)
Ś
światło otoczenia 1 (IX/2)
T
technika rastrowa 1 (II/1), 2 (III/1)
teksturowanie 1 (XI/2)
tor wyświetlania 1 (III/2)
transformata kosinusowa 1 (XV/1)
triada 1 (III/2)
U
układ współrzędnych
    prawoskrętny 1 (IX/1)
    wspólny 1 (IX/1)
W
wektor normalny 1 (X/2)
współczynnik gamma 1 (III/2)
współrzędne jednorodne 1 (VII/3), 2 (IX/1)
wykres chromatyczności 1 (V/1)
wypełnianie 1 (VI/5)
Z
ZigZag 1 (XV/1)
Ź
źródło światła 1 (IX/2)
    kierunkowe 1 (IX/2)
    punktowe 1 (IX/2)
    reflektorowe 1 (IX/2)
    stożkowe 1 (IX/2)
(liczba rzymska w nawiasie oznacza numer wykładu, liczba arabska - numer punktu w wykładzie)