I. Wprowadzenie
 Informacje wstępne
      
II. Technika rastrowa
 Streszczenie
 1. Cyfrowa reprezentacja obrazu
 2. Zmiana rozdzielczości obrazu
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
III. Technika rastrowa
 Streszczenie
 1. Wyświetlanie obrazów
 2. Monitory CRT
 3. Monitory LCD
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
IV. Barwa w grafice komputerowej cz. 1
 Streszczenie
 1. Pojęcie barwy
 2. Percepcja barwy
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
V. Barwa w grafice komputerowej cz. 2
 Streszczenie
 1. Modele barw
 1.1. Skala szarości
 1.2. Model RGB
 1.3. Model CMY
 1.4. Model HSV
 1.5. Model CIE XYZ
 2. Przestrzenie percepcyjnie równomierne
 3. Systemy porządkujące barwy
 4. Systemy zarządzania kolorem
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
VI. Algorytmy grafiki rastrowej
 Streszczenie
 1. Odcinki
 2. Aliasing
 3. Okrąg
 4. Inne krzywe i figury
 5. Wypełnianie
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
VII. Algorytmy grafiki wektorowej 2D
 Streszczenie
 1. Grafika wektorowa
 2. Przekształcenia geometryczne
 3. Współrzędne jednorodne
 4. Obcinanie
 5. Krzywe Béziera
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
VIII. Narzędzia w programach grafiki 2D
 Streszczenie
 1. Narzędzia w programach rastrowych
 2. Narzędzia w programach wektorowych
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
IX. Modelowanie obiektów i scen 3D
 Streszczenie
 1. Modelowanie obiektów
 2. Modelowanie sceny
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
X. Rzutowanie i eliminowanie powierzchni niewidocznych
 Streszczenie
 1. Bryła widzenia
 2. Eliminowanie powierzchni niewidocznych
 3. Rzutowanie
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
XI. Cieniowanie i teksturowanie
 Streszczenie
 1. Cieniowanie
 2. Teksturowanie
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
XII. Grafika 3D. Metoda śledzenia promieni
 Streszczenie
 1. Koncepcja metody śledzenia promieni
 2. Sposoby przyspieszania obliczeń
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
XIII. Animacja
 Streszczenie
 1. Podstawy animacji
 2. Warping i morfing
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
XIV. Przetwarzanie obrazów
 Streszczenie
 1. Wprowadzenie
 2. Przekształcenia geometryczne
 3. Przekształcenia punktowe
 4. Przekształcenia wykorzystujące filtry
 5. Histogram obrazu
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
XV. Przechowywanie obrazów
 Streszczenie
 1. Kompresja obrazów
 2. Formaty plików
 Podsumowanie
 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
      
XVI. Podsumowanie
 Informacje końcowe