Sylabus
Wykłady
Wprowadzenie
Technika rastrowa
Technika rastrowa
Barwa w grafice komputerowej cz. 1
Barwa w grafice komputerowej cz. 2
Algorytmy grafiki rastrowej
Algorytmy grafiki wektorowej 2D
Narzędzia w programach grafiki 2D
Streszczenie
1. Narzędzia w programach rastrowych
2. Narzędzia w programach wektorowych
Podsumowanie
Modelowanie obiektów i scen 3D
Rzutowanie i eliminowanie powierzchni niewidocznych
Cieniowanie i teksturowanie
Grafika 3D. Metoda śledzenia promieni
Animacja
Przetwarzanie obrazów
Przechowywanie obrazów
Podsumowanie
Skorowidz
Wyjście