Sylabus
Wykłady
Wprowadzenie
Technika rastrowa
Technika rastrowa
Barwa w grafice komputerowej cz. 1
Barwa w grafice komputerowej cz. 2
Algorytmy grafiki rastrowej
Streszczenie
2. Aliasing
3. Okrąg
4. Inne krzywe i figury
5. Wypełnianie
Podsumowanie
Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
Algorytmy grafiki wektorowej 2D
Narzędzia w programach grafiki 2D
Modelowanie obiektów i scen 3D
Rzutowanie i eliminowanie powierzchni niewidocznych
Cieniowanie i teksturowanie
Grafika 3D. Metoda śledzenia promieni
Animacja
Przetwarzanie obrazów
Przechowywanie obrazów
Podsumowanie
Skorowidz
Wyjście